Regulamin

Regulamin serwisu "Spis Drzew"

Przez pojęcie użytkownika rozumie się każdą osobę zarejestrowaną w serwisie "Spis Drzew" oraz osoby niezarejestrowane które komentują wpisy zarejestrowanych użytkowników a także inne osoby które tylko odwiedzają serwis. Użytkownik rejestrując się w serwisie "Spis drzew" wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U.97.133.882 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.02.144.1204 z późn. zm.). Rejestrując się i pozostawiając swój email i login w bazie danych Spisu Drzew zgadzasz się na ich przetwarzanie w ramach i w zakresie drobnych bieżących spraw życia codziennego. Przez pojęcie administratora, moderatora, serwis "Spis Drzew" rozumie się właściciela forum Dominika Nikelskiego. Korzystanie z serwisu i udostępnionych przez niego treści odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika. Rejestrując się w serwisie użytkownik umawia się z administratorem, że będzie przestrzegał postanowień niniejeszego regulaminu. Nie zastosowanie się do któregokolwiek punktu niniejszego regulaminu powoduje rozwiązanie umowy i zablokowanie lub usunięcie konta.

1. Prawa i obowiązki użytkownika:

a) Użytkownik serwisu zarówno zarejestrowany jak i niezarejestrowany zobowiązany jest do korzystania z serwisu w sposób zgodny z prawem oraz z niniejszym regulaminem,

b) Użytkownik ma prawo do usunięcia swoich danych osobowych w dowolnym momencie. W takim przypadku treści takie jak zdjęcia oraz wpis pozostają bez zmian, natomiast usunięciu lub modyfikacji (wedle woli uzytkownika) podlegają jego dane osobowe.

c) Jeśli wpis zamieniono na punkty które uzytkownik zrealizował w sklepie na stronie www.oleander.pl (patrz punkt 10) to zdjęcia i treści mogą być dowolnie wykorzystywane przez administratora "Spisu Drzew" w obrębie serwisów których właścicielem jest Dominik Nikelski,

c) Użytkownik w każdej sytuacji ponosi jedyną odpowiedzialność za umieszczony wpis w serwisie "Spis Drzew",

d) Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od działania na szkodę serwisu "Spis Drzew" w jakiejkolwiek postaci.

e) Użytkownik powstrzyma się od umieszczania informacji wykraczających poza kwestie związane z wpisanym drzewem (np linki reklamowe, zbyt szczegółowe dane osób trzecich i inne informacje wykraczające poza zakres określony w spisie).

2) Prawa i obowiązki administratora:

a) Administrator nie ponosi odpowiedzialności za wykożystanie treści umieszczonych przez użytkowników (np ich nieautoryzowane kopiowanie przez osoby trzecie). Administrator podejmie wszelkie działania będące w zasięgu jego możliwości - aby wykluczyć wpisy nie zgodne z niniejszym regulaminem tak szybko jak to będzie możliwe,

b) Administrator ma prawo do modyfikowania lub usunięcia dowolnych treści umieszczonych przez uzytkowników które łamią niniejszy regulamin bez informowania o tym użytkownika,

c) W przypadku powtarzających się ze strony konkretnego użytkownika naruszeń regulaminu jego konto podlega skasowaniu przez administratora.

3) Wycena wpisów w ramach programu "Spis Drzew":

Przez pojęcie: program "Spis Drzew" rozumie się akcję skierowaną do wszsytkich internautów zainteresowanych umieszczeniem w spisie - wszelkich drzew, które wegług nich są warte zinwentaryzowania i opisania w "Spisie Drzew". Przystępując do programu i decydując się na wycenę wpisów ich wymianę na punkty oraz ich zrealizowaniem w sklepie na stronie www.oleander.pl uczestnik (użytkownik) zgadza się na dowolne wykorzystanie wpisu oraz zdjęć przez administratora forum, przy czym umieszczając zdjęcia uzytkownik potwierdza że ma do nich pełne prawa autorskie.

Administrator zobowiązuje się do wyceny i wymiany wpisów użytkownika według poniższych wytycznych:

1) Każdy kompletny wpis nowego drzewa (bez zdjęć) 1 punkt
2) Każdy kompletny wpis nowego drzewa +3 zdjęcia = 3 punkty
3) Każdy kompletny wpis nowego drzewa +6 zdjęć wykonanych w różnych porach roku = 5 punktów
4) Każdy kompletny wpis nowego drzewa +9 zdjęć wykonanych w różnych porach roku = 10 punktów

Proszę nie umieszczać zdjęć o wielkości większej niż 50-100 kb

Przez pojęcie "kompletny wpis" rozumie się wpis zawierający wypełnione wszystkie pola w "Spisie Drzew": nazwę łacińską drzewa, nazwę polską drzewa, informację jeśli drzewo znajduje się w konkretnym, charakterystycznym, znanym publicznie obiekcie (np ogrodzie botanicznym - należy dodatkowo dodać obiekt). Ponadto: województwo, miasto, ulicę, dodatkowe informacje o lokalizacji (nieobowiązkowe) a także zaznaczenie obok ikonki: obiekt zabytek, okaz męski, okaz żeński, owocuje, pomnik przyrody, szyszkuje, teren prywatny, teren publiczny, w palmiarni. Na koniec pozostaje dodanie opisu drzewa, obiektu), zaznaczenie go na mapie Polski oraz dodanie zdjęć.

Obliczenie ilości punktów i wymiana na produkty w sklepie www.oleander.pl

a) punkt = 0,1 zł do wykorzystania w sklepie. Wymieniać można na dowolne sadzonki o cenie w zakresie 10-50 zł

b) minimalna ilość punktów do wymiany 250

c) koszt wysyłki zgodny z aktualnym cennikiem sklepu - po stronie wymieniającego punkty

Ostatnia aktualizacja regulaminu 16.02.2013